Miljøpolitik

Miljøet glemt i trafikplaner

Hele miljøområdet bliver forsømt i diskussionen om de fremtidige trafikinvesteringer, mener flere politikere.

Hele miljøområdet bliver forsømt i diskussionen om de fremtidige trafikinvesteringer, mener flere politikere. Foto: Jens Morten

Hele miljøområdet bliver forsømt i diskussionen om de fremtidige trafikinvesteringer, mener flere politikere. Foto: Jens Morten

De foreslår, at regeringens særlige infrastrukturkommission, når den har fremlagt rapport i november, bør fortsætte for at få vurderet miljøproblemerne bedre. Et konkret eksempel på miljøproblemer er knyttet til diskussionen om en tredje Limfjordsforbindelse. Her skal en række miljøforhold undersøges nærmere, og det er uafklaret, om der kommer en fredningssag for limfjordsøen Egholm. Formanden for regionernes særlige udvalg for regional udvikling, regionsrådsformand Carl Holst (V) fra Region Syddanmark mener, at Infrastrukturkommissionen på miljøområdet har været alt for uambitiøs, og han vil over for regeringen rejse spørgsmålet om infrastrukturkommissionens fortsættelse. I infrastrukturkommissionen sidder bl.a. naturfredningsforeningens direktør Gunver Bennekou. Hun erkender, at miljøspørgsmålet har fyldt meget lidt i kommissionens arbejde. - En af de veje, som man kan gå, er at lade kommissionen fortsætte med klima- og miljøspørgsmålet. Der er alt for lidt med om det i den rapport, der kommer om ganske kort tid. Det havde været oplagt, hvis vi havde haft mere med, men sådan har verden ikke set ud i kommissionen, siger hun. Carl Holsts tanke om, at kommissionen skal fortsætte med at se på miljømæssige konsekvenser af trafikinvesteringer bakkes op af det nordjyske medlem af folketingets trafikudvalg Rasmus Prehn (S) og regionsrådets næstformand Niels Kristian Kirketerp (V), medlem af regionernes udvalg for regional udvikling. Som eksempel nævner Carl Holst, at der bør ses nøjere på konsekvenserne af bilernes forurening. Her dør der årligt over 3000 mennesker af lidelser, der er en følge af partikelforurening. torben.holm@nordjyske.dk