Miljøet kontra miljøet

Leder Hvem vinder, og hvem taber, når og hvis vindmølletestcentret ved Østerild kommer ...

Hvem vinder, når miljø kommer i konflikt med miljø? Og hvem taber? Og ikke mindst: Hvilken del af miljøet henholdsvis vinder og taber mest? Er det for høj en pris, hvis flora og fauna i klitplantagerne omkring det planlagte vindmølletestcenter ved Østerild i Thy "ofres" til fordel for, at den hele og halve verden får nyere og bedre vindenergi? Der er langt flere - ofte indbyrdes modstridende - spørgsmål, end der er aktivister i plantagen ved Østerild, der foreløbig forhindrer skovarbejderne i at gøre det arbejde, som folketingsflertallet bag testcenterbeslutningen har bedt dem om at gøre. Men derfor behøver svarene ikke at være alt for indviklede. Selvfølgelig kunne testcentret placeres et helt andet sted - i havet uden for Hanstholm eksempelvis, eftersom det er havvindmøller, der skal testes. Stort set alting kan altid ligge alle andre steder - bare ikke lige her, men til sidst ender det jo med ingen steder. Det næste sted er jo også "bare lige her", og der vil altid være fugle, fisk eller frøer, som bliver påvirket. Og det næste sted vil miljøets internationale rejsehold også kunne kæmpe imod, fordi "lige her" ikke lige passer til det, de ellers kæmper for ... Men på bundlinjen står altså det globale klima, og gør mennesket ikke en indsats for at begrænse de ofte menneskeskabte klimatiske ulykker, hvem gør så? Facit vil i så fald være den store dramatiske dommedag, der gør Jorden lige så gold og kold som månen. Ja, det er det hysteriske scenario, men - med al respekt for fuglelivet og for Nationalpark Thys status - klitplantagerne omkring Østerild og Hjardemaal er stort set menneskeskabte. De er plantet - det er derfor, de hedder plantager - så den naturlige naturs tab burde være til at overse. Globalt set bør den lokale skade være til at leve med, fordi testcentret skal være en del af den nye globale energifødekæde. Og det melodramatiske spørgsmål er: Hvad nytter det at redde fuglene - som nu nok skal klare sig alligevel - og granerne i Østerild-området, hvis energifødekæden brister og verden er fortabt?