Lokalpolitik

Miljøet og Dammen

BIOGAS:Jørn E. Christiansen (SF) afslører i et svar til undertegnede i NORDJYSKE 18. juli en forbløffende evne til at afsløre min personlighed og personlige motiver, i sagen om Dammen Bioenergi, hvor byrådet har formøblet 21,1 mio. kr. af borgernes penge. Han har faktisk så enestående evner, at han formår at afsløre egenskaber, jeg end ikke selv vidste, jeg var i besiddelse af. Selv om jeg må tilstå, at det er en anelse flatterende, at han udviser så stor interesse for min person, vil jeg i stedet forholde mig til sagens substans. Jørn E. sammenligner biogas med vedvarende energi. Heri er jeg uenig, da jeg mener det er vigtigere at næringsstoffer føres tilbage til jorden, så der er balance mellem husdyrhold og arealer. Vores energiproduktion skal ikke gøres afhængig af produktion af affald (gylle). Men jeg er helt med på, at det er en afvejning, hvor der både er fordele og ulemper. Miljøproblemet med Dammen var imidlertid ikke biogasdelen, men separationsdelen, hvor man forsøgte at udskille kvælstof og fosfor til et tørstof, som så kunne eksporteres ud af landet. For det første, er det vanvittigt at understøtte en svineproduktion, hvor foder (planteprotein) importeres fra sydamerika, svinene sendes til Tyskland for at blive slagtet af polske slagteriarbejdere, skinken sendes til Italien, laves til Parma-skinke før den ryger retur til Danmark, tarmene sendes til Kina og retur for at blive renset, og så skal lorten endelig sendes til Hviderusland og Ukraine. Det har ikke et døjt med vedvarende energi eller bæredygtig udvikling at gøre. For det andet, skriver Jørn E., at vi selv kan bestemme om det vil føre til en øget svine produktion. Her kunne han have ulejliget sig med, at se på den stak af ansøgninger om udvidelser af svineproduktion baseret på levering af gylle til højteknologisk separationsanlæg (som Dammen skulle have været), som Amtet modtog, behandlede og gav tilladelse til (som de også lovgivningsmæssigt skulle). Så var, Dammen Bioenergi blevet højteknologisk, havde det betydet endnu mere intensiv svineproduktion end i dag, med heraf følgende gener som transport, ammoniakfordampning fra staldene m.v. Hvad angår aktindsigtsdelen, forstår jeg ikke SF"s standpunkt. Jørn E. skriver at SF ikke er blevet spurgt. Jamen det er jo det i bliver, når Tilsynsrådet beder om byrådets kommentarer. Så er det ikke videre loyalt, blot at dække sig ind under at det er forvaltningen der fejler. Forvaltningen er vel under en form for politisk kontrol, og dermed er det politikerne der har ansvaret. Jeg deler ikke Jørn E."s anskuelser om at aktindsigt er noget ligegyldigt noget, der ikke har nogen betydning. Jeg finder det et vigtigt redskab i borgernes og mediernes mulighed for at deltage i den politiske proces. Netop derfor er det problematisk når kommune indgår i aktieselskabskonstruktioner, hvor det nok er borgernes penge der bliver brugt, men der er ingen mulighed for offentlig kontrol med det. Jeg håber at lektien efter Dammen Bioenergi bliver at kommunen vil være mere forsigtig med at kaste penge ud i vidtløftige projekter, når man ikke samtidig sikrer at der er 100 pct. åbenhed og gennemsigtighed i alle beslutninger og overvejelser.