Lokalpolitik

Miljøet og naturen til debat

Danmarks Naturfredningsforening sætter politikere i stævne

MARIAGERFJORD:Miljøet og naturen har ikke fået mange ord med på vejen i den husstandsomdelte valgavis "Omkring Fjorden" og slet ikke nok, mener Danmarks Naturfredningsforening (DN). - Intet sted er det nævnt, hvordan de store og helt nye og ressourcekrævende opgaver, som storkommunen overtager fra amterne, skal håndteres. Det er ikke nævnt med ét ord, at der skal afsættes såvel mange penge som meget mandskab til at varetage de mange nye opgaver, bemærker Mogens Hedegaard, der er formand for DN i Arden Kommune og desuden repræsenterer foreningens koordinationsgruppe omkring fjorden. Foreningen agter at råde bod på valgavisens mangler ved at arrangere en politisk paneldebat med deltagelse af de forventede 10 opstillingslisters spidskandidater. De vil ved den lejlighed blive præsenteret for spørgsmål om, hvordan natur og miljø skal genoprettes, plejes og beskyttes fra 1. januar 2007, når Mariagerfjord Kommune overtager ansvaret. Det helt afgørende spørgsmål, som DN vil konfrontere politikerne med, er: - Vil politikerne afsætte de nødvendige økonomiske midler og det mandskab, som skal til for at genoprette og pleje naturen, så naturen også i fremtiden kan være det enestående aktiv for den nye storkommune, som forudsættes i oplægget til det byråd, vi skal vælge? Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der nok at tage fat på. "Naturen i og omkring Mariager Fjord er nødlidende", hedder det i oplægget til politikerne. Mødet holdes 1. november på restaurant Orkidee Dania. Studievært ved 24Nordjyske, Birgitte Borup Rewes, bliver ordstyrer.