Miljøet stedbarn

{ Infrastrukturkommissionen skal også tænke miljøet ind i sine forslag, men i Danmarks Naturfredningsforening hersker dyb frustration over de holdninger, der kommer til udtryk på møderne. Foreningens direktør Gunver Bennekou er et af kommissionens 21 medlemmer. - Miljø og CO2-udslip opnår højst en bibemærkning på møderne. Fokus er på placering af veje og broer, sagde Gunver Bennekou tidligere på sommeren, da hun truede med at forlade arbejdet. Foreningen har deltaget i syv af de ti planlagte møder, der har været indtil nu, men overvejer stadig at trække sig i protest. En målsætning om flere veje, broer og dieseltog er et helt forkert signal at sende, når Danmark samtidig vil sætte sig i spidsen for kampen mod klimaforandringer og vil være vært for FNs klimatopmøde, mener foreningen. Helt specifikt kan man regne med massiv modstand fra foreningen til forslaget om en ny motorvej gennem Midtjylland.