Miljøet til debat

Kommunens miljøtilsyn for år 2002 blev godkendt på seneste byrådsmøde. Men ikke uden sværdslag og debat. Det var en sag, der ikke umiddelbart lignede noget, der kunne blive til en debat i kommunalbestyrelsen. Men Tage Stevnhoved (DF) gav bolden op, og så rullede sagen. Tage Stevnhoved konstaterede, at miljørapporten var afleveret til Miljømionisteriet, inden den var godkendt i byrådet og sagde: - Hvorfor skulle vi have været snydt for denne rapport? Nu får vi først sagen, når den er afsluttet. Og så vil jeg da godt vide, om vi har fået miljø for alle de penge, der er brugt? Vi bruger lige på kanten af én million på området. Men når rapporten er afsendt til ministeriet, mener jeg kun, at vi i byrådet kan tage sagen til efterretning. Vi kan ikke godkende. - Den sag må du vist udrede, sagde borgmester Kristian Schnoor og pegede over på formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Iver Kjærgaard (V). - Vi har ikke brugt en million på området. Men vi har haft en miljøarbejder på barsel og en vikar inde. Derfor har vi brugt de ekstra kroner. Men vi har ikke ruttet med pengene. Det er altså også sådan, at når der er nogle, der ikke kan overholde miljøreglerne, så må vi have folk ud og se på det, sagde Iver Kjærgaard. Han blev suppleret af sin gruppeformand, Lone Landkildehus (V), der sagde: - Om det er 990.000 eller 1,1 million kroner, er det et spørgsmål? Det handler om, at så længe der er nogle, der overtræder loven, så er vi nødt til at have et miljøtilsyn. Men vi kan også se, at kurven er ved at knække. De unge mennesker er heldigvis klogere end os, og de overholder miljøreglerne. Derfor tror jeg, at prisen på miljøtilsynet vil falde på sigt. Afbrudt møde På dette sted i debatten blev byrådsmødet suspenderet af borgmesteren. Han henvendte sig til sin tekniske chef i forvaltningen, Christian Rasmussen, der også var til stede i salen, og bad om at få tingene forklaret. Rasmussen forklarede, at kommunen skal indberette inden 1. april elektronisk. Ellers fryses registreringen og kan ikke afleveres. Rasmussen pointerede også, at sagen havde været politisk behandlet i teknik- og miljøudvalget inden 1. april og dermed inden indberetningen. - Jeg mener, at denne sag skal blot tages til efterretning, gentog Tage Stevnhoved. - Jeg mener, at vi skal godkende det, der er sendt, sagde Lars Peter Frisk (T). Så spurgte borgmesteren byrødderne: - Så godkender vi punktet. Er der nogle, der er imod? Tavshed. Punktet blev dermed godkendt enstemmigt. Det, kommunen har indberettet til ministeriet, fortæller, at Sejlflod har overholdt sin tilsynsforpligtelse ifølge minimumsaftelen med Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening. Tilsynsfrekvensen i 2002 har dog været mindre end i de foregående år. Det skyldes, at der er kommet to nye tilsynsområder ind over, som har taget meget tid i løbet af 2002. Det er dels tilsynet med villatanke, altså tanke til oliefyr i private hjem, som der kom nye regler for sidste år. Men sandelig også, at Sejlflod Kommune sidste år brugte en del ressourcer på en kampagne mod de mange skrotbiler, der står parkeret på private grunde rundt om i kommunen.