Miljøfolk med isbryder

Miljøskibet Limgrim kan ikke selv klare isen på fjorden - men så lånte miljøfolkene en isbryder

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Miljøfolkene måtte bruge en stok til at skubbe isskosserne væk, når måleudstyret skulle ned i vandet. Foto: Miljøcenter Aalborg

NORDJJYLLAND:Der skal mere end 15 centimeter is til at forhindre den planmæssige overvågning af naturen. By- og Landskabsstyrelsens Miljøcentre i Ringkøbing og Aalborg har nemlig allieret sig derfor med en statslig isbryder på årets første togt på Limfjorden. Miljøcentrenes eget skib Limgrim er bygget af glasfiber, der ikke har styrke til at klare sejlads i isfyldt farvand. Formålet med togtet var at bestemme fjordens indhold af bl.a. næringsstoffer og ilt. Undervejs blev der givet isbryderassistance til familierne på Livø, som havde mistet forbindelsen til fastlandet, efter at deres fartøj var frosset inde. - Isen gør arbejdet anstrengende. Vi måtte bruge en stok til at skubbe isskosserne væk, når vi skulle have vores måleudstyr ned i vandet. Alligevel var det meget nemmere end ved den sidste isvinter i 1996. Dengang var vi ude på skøjter og slog hul i isen med en hegnspæl, når vi skulle have prøver op, siger marinbiolog Finn Andersen, By og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg. Analyser af de første prøver fra det iskolde vand - under isen er vandet under nul grader - viser, at der bl.a. i Skive Fjord er begyndende iltsvind. Det skyldes, at isen effektivt spærrer for tilførsel af ny ilt fra luften. Kortvarig iltmangel er dog ikke skadelig for fisk og bunddyr som muslinger og sandorme. Isen betyder også, at biologerne allerede nu kan forudsige, at der vil komme en tidlig algeopblomstring i år. Årsagen er, at der ligger et tyndt lag ferskvand med mange næringsstoffer lige under isen. Her er der masser af lys, der sammen med den rigelige næring vil få algerne til at trives, når dagene bliver længere og der kommer mere lys, formentlig allerede i februar. Der blev også taget vandprøver for at bestemme indholdet af næringsstoffer. Gennem de senere år har indholdet været faldende, som følge af indsatsen fra bl.a. flere vandmiljøplaner. Målingen om vinteren giver et ret præcist billede, fordi planter og dyr kun optager ganske lidt kvælstof og fosfor om vinteren. Fortsætter isvinteren, vil der også blive brug for isbryderassistance ved det næste overvågningstogt, der er planlagt til at finde sted i begyndelsen af februar.

Forsiden