Miljøgevinst i trafikken

Trafikken ved Limfjorden skal give bedre miljø og færre ulykker.

Der er store forventninger til de såkaldte intelligente transportsystemer. Beregninger viser, at de kan reducere udledningen af CO2 og medvirke til at forhindre trafikulykker. Genrefoto

Der er store forventninger til de såkaldte intelligente transportsystemer. Beregninger viser, at de kan reducere udledningen af CO2 og medvirke til at forhindre trafikulykker. Genrefoto

Et forsøgsprojekt med brug af såkaldte intelligente transportsystemer til at regulere trafikken omkring Limfjordskrydsningen kan give en betydelig miljøforbedring. Beregninger viser, at der vil ske en reduktionen i CO2-udledningen. Den samfundsøkonomiske gevinst ved det bliver forøget af, at systemet også vil give en kraftig reduktionen i antallet af færdselsulykker. Et af de midler, som trafikforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet, peger på, er intelligent farttilpasning. Det er et system, der fungerer via bilens GPS. Kører man for hurtigt, fortæller en stemme, at man skal sætte farten ned. Det giver en mere jævnt fart i trafikken, og Harry Lahrmann beregner reduktionen i CO2-udledningen til et par procent. - Det lyder måske ikke af så meget. Men i forhold til andre midler til at reducere CO2-udledningen, så er det forholdsvis meget. Dertil kommer der en gevinst i form at færre dræbte og kvæstede i trafikken, siger Harry Lahrmann. Hos Danmarks Naturfredningsforening har det vakt glæde, at en ny Limfjordsforbindelse over Egholm indtil videre ikke er med i regeringens planer. Af hensynet til miljøet på Egholm har foreningen protesteret kraftigt mod en sådan forbindelse. Nu ser man tilmed en chance for, at regeringens oplæg giver en ekstra miljøforbedring til Nordjylland. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende mandag