Miljøgodkendelse 10 år undervejs

Miljøgodkendelse i skydebane blev væk i systemet, men er nu fundet igen

For snart 14 år siden søgte Østerild Skytteforening om miljøgodkendelse af skydebanen i Østerild Plantage. Oplysningen er gravet fra i kommunens arkiver, hvor det også fremgår, at der tre år senere, i 1997, skete en politisk godkendelse af miljøgodkendelsen. Siden er der tilsyneladende ikke rigtig sket noget i sag, som på uforklarlig vis blev væk i systemet. Det viser sig nu, at ingen rigtig har vidst, hvor godkendelsen har ligget, for den er aldrig annonceret, som den skal. Det til trods for, at det burde være sket i et herværende dagblad allerede 25. september 1998. Heller ikke det daværende Viborg Amt har lavet en formel udtalelse til miljøgodkendelsen. Men efter et tilsyn af skydebanen i 2005 gøres opmærksom på, at der tilsyneladende ikke er givet en miljøgodkendelse til anlægget. En konstatering, som ikke på det tidspunkt førte til nogen reaktioner. Heller ikke fra skytteforeningen, som i årenes løb har brugt anlægget i et omfang, der stort set svarer til det, der blev beskrevet i den oprindelige ansøgning fra 1994. Efter noget der ligner princippet om ¿bedre sent end aldrig¿ bliver der nu bragt orden i sagen om miljøgodkendelsen, som er uforklarlige årsager aldrig er givet efter de formelle retningslinjer og derfor heller aldrig er blevet offentliggjort. 9. januar 2008 - med små 10 års forsinkelse - annoncerer Thisted Kommune, at der er givet miljøgodkendelse til skydebanen og sender ved samme lejlighed en kopi af godkendelsen til Østerild Skytteforening, som herefter kan bruge banen præcis som det er sket hele tiden, men nu med godkendelse.