Miljøgodkendelse underkendt

Landmands udvidelsesplaner stoppet af Miljøklagenævnet

Michael Kjeldsen
Kvælstof fra husdyrgødning forurener Limfjorden. Derfor har en landmand fra Vokslev fået nej til at udvide besætningen. Foto:HENNING BAGGER/SCANPIX
Miljø 11. marts 2007 05:00

NORDJYLLAND: Inden Nordjyllands Amt ophørte med at eksistere, fik flere nordjyske landmænd ret til at udvide produktionen. Nu har Miljøklagenævnet underkendt Amtets miljøgodkendelse til en landmand i Nibe. Produktionen skulle optimeres, og derfor ønskede landmanden fra Vokslev ved Nibe at skifte sin kvægbesætning ud med 466 søer og smågrise. Det fik han ja til af det tidligere Nordjyllands Amt. Et ja, der fik Danmarks Naturfredningsforening til at klage til Miljøklagenævnet. Klagen er nu færdigbehandlet, og afgørelsen blev, at bonden ikke må udvide sin produktion, før der er foretaget en nærmere undersøgelse af hvilken betydning udvidelsen vil få for naturen og ikke mindst Limfjorden. I Danmarks Naturfredningsforening jubler man over afgørelsen og håber, at det er et tegn på at der bliver taget mere hensyn til miljøet. - Vi har set flere sager rundt om i landet hvor Miljøklagenævnet har standset en udvidelse og det håber vi er tegn på, at der bliver taget mere hensyn til naturen, siger Thorkild Kjeldsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Nordjylland. I den aktuelle sag fra Vokslev ville en udvidelse af dyreproduktionen betyde en udvaskning af kvælstoffer fra husdyrgødningen til Limfjorden på 300 kilo om året. - Limfjorden har haft det rigtig skidt i mange år, men efter at behandlingen af klagesagerne er gået fra naturklagenævnet til Miljøklagenævnet ser det ud til, at flere sager falder ud til miljøets fordel, siger Thorkild Kjeldsen. Det er dog ikke sikkert at nej’et, til landmanden i Vokslevs udvidelsesplaner, er permanent. Nu skal Aalborg Kommunes embedsmænd undersøge, om landmanden kan overholde miljøloven hvis han udvider. Kommunens rapport bliver så sendt i offentlig høring, hvor naboer, foreninger osv. kan gøre indsigelser mod den. Den sagsbehandling tager tid, og landmanden fra Vokslev kan godt komme til at vente endnu et halvt år, inden han ved, om han kan udvide bedriften. Hos Dansk Landbrug i Nordjylland tager man afgørelsen med oprejst pande. - Det sker af og til, at vores medlemmer for underkendt deres udvidelsesplaner, men det lader vi os ikke slå ud af siger Arne Buus, gårdejer og formand for Dansk Landbrug i region Nordjylland. Arne Buus håber dog at fremtidige sagsbehandlinger af landmændenes ansøgninger om udvidelse vil blive bedømt af fagfolk og ikke politikere. - Førhen sad politikerne og stemte om godkendelserne, og så kunne der godt gå politik i det, siger Arne Buus. Han opfordrer til samarbejde for at sikre både miljøet og landmændenes fremtid. - Vi skal jo holde os inden for lovens rammer, og hvis vi i fremtiden arbejder sammen med kommunen og eksperterne, vil det være til gavn for os alle, siger Arne Buus.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...