Hospitaler

Miljøhensyn glemt?

Hvorfor må et Nyt Sygehus ikke placeres ved Svenstrup Syd?

Har Regionsrådet i Region Nordjylland påtaget sig opgaven at være den mest beslutsomme når det drejer sig om de mest at træffe de mest kostbare løsninger i alle henseender! Jeg har tidligere haft den opfattelse, at økologi, herunder også klima, var et vigtigt tema og en meget vigtig opgave at tage vare på! Nu ser vi Aalborg Kommune gå hånd i hånd med Region Nordjylland om at gennemføre en løsning, hvor miljøet belastes og borgernes økonomi presses unødvendigt, hvad kan årsagen være til en sådan disponering? Jeg har forstået, at der i Aalborg Øst kan være problemer, som kræver ekstra meget fundering for at sikre bygningerne over jorden, det kan måske også betyde noget omkring parkeringspladser og veje, det bedste ved løsningen i Aalborg Øst, er at der formentlig aldrig bliver stort pres på trafikken fra Østsiden! Som jeg oplever de trafikale forhold på Th. Sauersvej fra motorvejen og frem til Egensevej, her er på nuværende tidspunkt meget tæt trafik, hvordan vil den yderligere belastning blive klaret uden store investeringer i tilkørselsvej såfremt der placeres et nyt sygehus længere øst på. Ingen forestiller sig vel at der skal etableres nærbane eller tilsvarende til Egense! I min verden vil en placering i området mellem motorvejen og Svenstrup være optimal, medarbejderne, og besøgende, ældre medborgere kan komme til sygehuset med, bus og tog fra nord og syd. Dette vil efter min opfattelse være ideelt, jeg tror mange borgere vil værdsætte at adgangen til sygehuset ikke besværliggøres. I disse tider hvor mange tænker på klima. forandringer og begrænsninger i CO2 udledningen, må det være positivt at styrke grundlaget for udbygning af nærbanen mellem Aalborg – Støvring og Hobro måske helt til Århus, da vi må forvente, at der fortsat vil være behov for et værdifuldt og nært samarbejde med sygehuset i Skejby og Århus Universitet. Svenstrup løsningen vil medføre De trafikale forhold bliver optimale, og økonomien vil være overskuelig. Det kan undre at Aalborg Kommune og Region Nordjylland ikke tager kontakt til Region Midtjylland for at få lov til at kopiere Skejby Sygehus og beliggenheden som ganske vist er besluttet for mange år siden af visionære Politikere og embedsmænd/kvinder Kan det være ulovligt at anvende den erfaring som er indhentet i f.eks. Århus omkring udflytning og drift af sygehuset., eller har man som offentlig myndighed pligt til altid at vælge den mest kostbare løsning og samtidig undlade hensynet til miljøet og befolkningen. Jeg tror, de fleste medarbejdere på vore sygehuse har forståelse for presset i dagligdagen, når udsigten til en ordentlig løsning er synlig. Det er min opfattelse at langt de fleste er meget dygtige og initiativrige, såfremt de bliver vist tillid. Beslutninger om udbygning og ombygninger på de sygehuse, som er placeret inde i Aalborg midtby, har gang på gang taget alle de penge som kunne presses ud af borgerne i Nordjylland og nu er det Staten som får skyld for de manglende økonomiske muligheder for at gøre det rigtige, matematikken og tankevirksomheden i Regionsrådet har ikke ændret sig gennem årene, politik er en underlig størrelse. I Århus flyttes sygehuset ud til en samlet enhed i Skejby, derfor undrer det mig at Region Nordjylland og Aalborg Kommune begrunder sygehusets placering som et ønske fra AUC, kan det skyldes at de generelt er længere fremme i Århus? Det er på tide, at de, som skal betale regningen, tager del i debatten, således at visioner fremmes til gavn for borgerne i Region Nordjylland, det kræver naturligvis at Politikerne får blikket løftet ind i fremtiden. Har du husket de seneste beslutninger som er truffet omkring ombygning på Sygehus Nord (120 mill) og Medicinerhuset ved Sygehus Syd, og 700 mio. Jeg synes vi som borgere i Region Nordjylland skal tænke alvorligt over om vi er enige i hvordan pengene bruges i Aalborg og Region Nordjylland, Sundhed og sygehuse det er for os alle!