Skattepolitik

Miljøindsats skal belønnes

Skattestoppet er dårligt for miljøet, fordi det fastholder de grønne afgifter på 2001-niveau.

Det betyder, en udhulning af de grønne afgifter ¿ i år med seks mia. kr. Og dette tal vil stige for hvert år skattestoppet fastholdes. Det betyder, at de danskere der gør en ekstra indsats for at sikre vores miljø bliver belønnet mindre for hver dag ¿ og i dag belønnet mindre end for seks år siden. Det mest positive, man kan sige om skattepakken, er derfor, at den bryder med skattestoppet og stadfæster et princip om, at man kan bruge grønne afgifter til at sænke indkomstskatten. Regeringen har således med sin finanslovstekst brudt en anelse med sit stive forhold til skatter, og vil lade energiafgifterne følge prisudviklingen. Det er et lille skridt i den rigtige retning, men det er slet ikke nok. Hvis Danmark skal yde sin del mod klimaforandringer og et forringet miljø skal det endnu mere end i dag give økonomisk gevinst at være miljøvenlig. Det Radikale Venstre foreslår en ambitiøs grøn skattereform. Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, herunder skal bundfradraget hæves og skatten på forurening skal op. Det giver ikke mening at brandbeskatte arbejdskraft og samtidig udhule de grønne afgifter. Det betyder, at overforbrug af el, varme og forurenende varer skal være dyrere. Men det må ikke føre til overbeskatning. Ligesom vi gerne vil belønne de miljøbeviste, vil vi også sikre, at den grønne skat ikke går ud over de svageste. Vi foreslår af den grund en stærk progressivitet i de grønne afgifter. Det betyder jo større forbrug, jo større afgift. Eksempelvis hvis man holder sit el-forbrug indenfor det der er gennemsnitsforbruget i Danmark ¿ 1000 kwh/person betales en nedsat afgift. Ved forbrug der overstiger 1000 kwh/person stiger el-afgiften. Bor man alene i sin husstand sættes grænsen ved 1500 kwh. Med andre ord vil en radikal, social, grøn skattereform medføre en mere rimelig fordeling ¿ til alles og ikke mindst miljøets bedste.