Miljøindsats slået fejl

Trods enkelte succeshistorier er man langt fra målene for bl.a. de nordjyske fjorde

Målet om at skabe store forbedringer af miljøet omkring Limfjorden og i Mariager Fjord er langt fra nået. Det samme gælder mange andre vandområder landet over. Indsatsen har ikke givet de forventede resultater. Derfor skal der efter nytår tages nye skridt, når regeringen kommer med et oplæg til Grøn vækst. Oplægget vil omfatte vandplaner for de to nordjyske fjorde, men både blandt miljøorganisationer og eksperter er man skeptiske over for, om regeringens oplæg vil være tilstrækkeligt. De nye initiativer kommer, fordi både forskere og politikere nu må konstatere, at det politiske forlig, der for få år siden blev lanceret som Vandmiljøplan Tre, ikke har leveret de ønskede forbedringer. De kritiske vurderinger har fået regeringen til at tøve med at lægge de nye vandplaner frem. - Det er udmærket, at regeringen introducerer et begreb, der hedder grøn vækst. Men det er ikke nok at snakke om det. Det er nødvendigt, at vi tænker radikalt anderledes end hidtil, siger Jan Holm Ingemann, Aalborg Universitet, der forsker i landbrugs- og naturøkonomi. I Nordjylland er genskabelsen af Vilsted Sø i Vesthimmerland blevet en succes. Søen er med til at begrænse forureningen af Limfjorden. - Men problemet er, at der er for få af den slags projekter, siger biolog Jørgen Bidstrup, statens miljøcenter i Aalborg.