Miljøinstitut glemmer miljøproblemer

KØBENHAVN:Afbrænding af affald i industrien er kun en god idé, hvis det kan ske uden at skabe utilsigtede miljøproblemer, påpeger affaldsselskabernes interesseorganisation, Reno-Sam. - Uanset hvor man brænder affald, bør der gælde de samme miljøkrav. Vi ønsker ikke, at man skal kunne spekulere i miljøkrav, siger Vagn Larsen, der er formand for Reno-Sam. Institut for Miljøvurdering (IMV) konkluderede for få dage siden opsigtvækkende, at det bedre kan betale sig for samfundet at lade industrien udnytte brændbart affald end at udbygge de offentlige affaldsforbrændingsanlæg. Undersøgelsen tog udgangspunkt i cementfabrikken Aalborg Portland. Men IMV har glemt at regne på, hvad det koster at undgå udslip af dioxin, bly, cadmium og kviksølv. Det er stoffer, som affaldsforbrændingsanlæggene skal rense for, men det krav gælder ikke for cementproduktionen. Reno-Sam påpeger også, at Aalborg Portland kan modtage affald uden at skulle betale affaldsafgift, hvorimod der skal betales afgift, hvis affald afleveres til offentlige forbrændingsanlæg. Derfor mener organisationen, at det er afgiftstænkning, der gør affaldsforbrænding hos for eksempel Aalborg Portland til en god forretning. /ritzau/