EMNER

Miljøkonflikt

[ Mariagerfjord Kommune er på kollisionskurs med miljøministeriet i spørgsmålet om skærpede miljøkrav til landbruget omkring fjorden. [ Ifølge beregninger fra de to tidligere amter skal belastningen af kvælstof til Mariager Fjord mere end halveres, hvis fjorden skal i balance. Det mål kan kun nås, hvis landbruget maksimalt udleder 12 kilo kvælstof per hektar. [ Regeringens nye lov om husdyrbrug trådte i kraft i januar, blandt andet med det formål at sikre ens sagsbehandling af landbrugets miljøsager rundt omkring i kommunerne. Lovens standardkrav giver mulighed for større udledning af kvælstof, end Mariager Fjord kommune ønsker, men også mulighed for at kommunen må skærpe kravene, hvis det er nødvendigt for at beskytte følsom natur og vandmiljø. [ Miljøminister Connie Hedegaard (K) har tidligere meddelt Mariagerfjord Kommune, at standardkravene er gode nok til at beskytte fjorden, og at det ¿derfor ikke bare er tidsspilde, men også helt igennem i strid med lovgivningen, hvis kommunerne nu begynder at sagsbehandle ud fra deres egen fortolkning af loven¿. [ Hvis byrådet som ventet godkender de skærpede krav, agter landboorganisationerne at anker afgørelsen, hvorefter sagen skal behandles i Miljøklagenævnet.