Miljøkrav kan øge økonomisk vækst

Uændret dansk energiforbrug

AALBORG:Miljøpolitikken kan sagtens tilrettelægges, så den på én gang er med til at sikre miljøet og fremme den generelle økonomiske vækst i samfundet. I den sidste ende kan miljøkrav direkte medvirke til at øge den økonomiske vækst. Sådan lød det klare budskab fra miljøminister Connie Hedegaard (K) i går på den internationale konference om bæredygtig industri, Euro Sustainability i Aalborg Kongres & Kultur Center. Miljøministeren fremhæ-vede som et godt eksempel, at Danmark i de sidste 30 år har fordoblet sit bruttonationalprodukt uden samtidig at hæve energiforbruget. - Og det er vel at mærke resultatet af en fælles indsats mellem elværker, erhvervslivet, offentlige institutioner og de private husholdninger om at udnytte energiressourcerne mere effektivt, sagde Connie Hedegaard. Hun gav sin fulde tilslutning til EU's indsats for at fremme udviklingen af nye miljøteknologier og skabe synergi mellem vækst, beskæftigelse og miljøindsatsen.