Miljøløgn uden hold i virkeligheden

IMPERIUM:Når regeringen skal forsvare sin nedskæringer på miljøområdet, sker det altid med myten om, at man jo blot alene er i færd med at skære "fedtet" væk fra Svend Aukens tid. Hele myten er bygget op på, at SA havde krammet på Poul Nyrup Rasmussen, og hverken han eller Mogens Lykketoft vovede at sætte ham på plads. På Venstres landsmøde fik retorikken så lidt ekstra, da statsministeren sagde, at "Det er rigtigt, at regeringen har sparet på udgifterne i Miljøministeriet... Vi har blot fjernet de overflødige ekstrapenge, som Auken havde krævet ind til sit miljøimperium. Besparelserne går ikke ud over miljøet. Der er ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk, som har fået det ringere af regeringens miljøpolitik. Den eneste, der har fået det ringere, er nok Svend Auken". Men som med så mange andre myter, så gælder det også for denne, at den ikke bliver sand af at blive fortalt ofte! Lad os se på de officielle tal for miljø- og energiområdet fra 1992 (det sidste år under VK regeringen) og 2001 (det sidste år under SR-regeringen). Med alle nødvendige ændringer foretaget som følge af ressortændringer (miljø- og energiområdet blev først samlet i ét ministerium i september 1994) og omregnet til 2001-kroner, ser tallene således ud: Bruttoudgifterne for miljø- og energi området i 1992 var 2956 mio. og personaletallet (målt i års-værk) var 3132. De tal steg til henholdsvis 4702 mio. og 3294 ansatte i 2001. Altså en tilsyneladende bekræftelse på VKO-påstandene om stor vækst. Men ser man nærmere efter skyldes hele stigningen - og lidt til - to poster: Væksten i miljøbistanden til Østeuropa og u-landene og tilbage-betalingen af CO2-afgiftsprovenuet til erhvervslivet. Trækker man de to ordningers udgifter ud af Miljø- og Energiministeriets samlede budget for at få et mere retvisende billede af ressourceforbruget, ser tallene for udviklingen i miljøudgifterne for 1992 til 2001 helt anderledes ud: 1992: 2956 mio. kroner og 3132 årsværk - 2001: 2530 mio. kroner og 3190 årsværk. Altså et fald i de samlede ressourcer til miljø- og energiområdet (stadig fratrukket miljøbistanden og C02 tilbage-betalingen). Påstanden om fråds i "Aukens miljøimperium" er gennemført usandfærdig og bliver kun brugt til at retfærdiggøre VK-regeringens brutale nedskæringer siden 2001. Felttoget mod miljøet har aldrig været økonomisk begrundet. Det har altid været en offensiv i den erklærede "værdikamp" mod alle progressive holdninger og værdier. Jeg tror, at den negative miljøkampagne er uklog. Mange borgerlige vælgere er stolte, når Danmark gør en ekstra indsats på miljøområdet og tør være et foregangsland. De glæder sig ikke over Hans Christian Schmidts miljøpolitik. De skammer sig. Ligesom vi andre.