Miljømilliard til gavn

Der har den seneste tid kørt en debat i NORDJYSKE Stiftstidende om, hvorvidt den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug fører til en bedre eller ringere beskyttelse af Mariager Fjord. Kritikerne hævder, at vi ikke er restriktive i inderfjorden, og at det vil påvirke yderfjorden negativt fordi vandet derfra løber videre ud i de yderste dele af fjorden.

Miljø 22. marts 2007 20:48

Faktum er, at beskyttelsen bliver bedre end det, de gamle amter har præsteret, også i inderfjorden. Det gør den, fordi vi nu kan regulere miljøpåvirkningen fra både de mindre og større eksisterende husdyrproduktioner, der skal miljøgodkendes i fjordens opland. Det afgørende i den sammenhæng er ikke at rette blikket mod enten inderfjorden, eller yderfjorden. Men at rette blikket mod hele fjorden og sætte særligt ind de steder i oplandet, hvor husdyrproduktioner kan medføre en uacceptabel nitratbelastning af fjorden. Det er det, vi gør. Vi retter blikket mod hele Mariager Fjord og sikrer, at reguleringen skærpes, der hvor der kan være problemer. Beskyttelsen af Mariager Fjord vil altså i praksis være bedre med de nye regler og kvælstofbelastningen af fjorden vil fortsat falde. De nye regler betyder nemlig, at hvis man er landmand i de kvælstofsårbare områder – ja så er der særligt skrappe krav, man skal opfylde. Blandt andet vil det i visse tilfælde betyde, at der kun kan opnås en miljøgodkendelse, hvis antallet af dyr sænkes betydeligt eller der gennemføres tiltag som kan reducere kvælstofudvaskningen tilsvarende. I andre tilfælde kan det betyde, at landmanden slet ikke vil få godkendelse. I alle de kvælstofsårbare områder omkring Mariager Fjord, hvor der er risiko for, at kvælstof kan flyde til fjorden og forringe miljøet her, sikrer den nye husdyrlov med andre ord, at der ikke må gives en miljøgodkendelse, som forringer fjordens tilstand. Helt modsat den gamle amtslige regulering, hvor der alene blev set på, hvor meget ekstra belastning der kunne tillades, og hvor afgørelserne hverken blev kontrolleret eller håndhævet. Men ud over de nye husdyrregler, så vil de kommende naturgenopretningsprojekter under miljømilliarden også komme Mariager Fjord til gode. I år og de næste to år bruger vi 558 mio. kroner på naturgenopretning i 11 geografiske områder rundt om i landet. Mariager Fjord er et af dem, og det betyder, at vi har en ekstra mulighed for at nedsætte den belastning med næringsstof, der kommer via vand fra de lokale åer. Samtidig kan vi sikre og forbedre naturindholdet både i ådalene og på skrænterne langs med ådalene. Vi vil også gerne give flere danskere mulighed for selv at opleve de smukke naturområder, der findes i bl.a. Villestrup Ådal og Kastbjerg Ådal. Så regeringen er opmærksom på, at naturen ved Mariager Fjord skal beskyttes – og vi gør rent faktisk også noget ved det.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...