Miljøminister på studietur i sagsbehandling i Vesthimmerland

Effektiv behandling af miljøsager resulterer i ministerbesøg på mandag

Miljøminister Troe­ls Lund Poul­sen (V) vil ved selv­syn stu­de­re år­sa­gen til, at land­mæn­de­nes mil­jø­sa­ger er kor­te­re tid un­der­vejs i Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne end i man­ge an­dre kom­mu­ner. ar­kiv­fo­to

Miljøminister Troe­ls Lund Poul­sen (V) vil ved selv­syn stu­de­re år­sa­gen til, at land­mæn­de­nes mil­jø­sa­ger er kor­te­re tid un­der­vejs i Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne end i man­ge an­dre kom­mu­ner. ar­kiv­fo­to

AARS:Vesthimmerlands Kommunes behandling af landmændenes miljøansøgninger har vakt opmærksomhed helt ind på ministerens kontor i Miljøministeriet. Vesthimmerlands Kommune har i sit første år været væsentligt hurtigere til at behandle miljøsager end hovedparten af landets kommuner. Det har fået miljøminister Troels Lund Poulsen til at bebude et besøg i Vesthimmerland på mandag, hvor han ved selvsyn vil tage de lokale erfaringer i øjesyn. - Først og fremmest vil vi orientere ministeren om de procedurer og skabeloner, vi anvender i sagsbehandlingen, forklarer chefen for Natur- og Miljø i Vesthimmerlands Kommune, Birgitte Kring Frederiksen. En typisk behandlingstid i større miljøsag har i år 1 i Vesthimmerland taget godt otte måneder. En del af besøget kommer til at foregå hjemme hos formanden for landboforeningen Henrik Dalgaard Christensen, der er en af de landmænd, der har en miljøsag liggende hos kommunen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende onsdag