Miljøministeren besøger Fjerritslev

Hans Chr. Schmidt (V) taler om landbrug og miljø på Danske Mælkeproducenters årsmøde

Miljøpolitik 1. marts 2003 07:00

FJERRITSLEV: På torsdag får Fjerritslev besøg af miljøminister Hans Chr. Schmidt (V), der taler på Fjerritslev Kro forud for generalforsamlingen i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, region Nord. Emnet er særdeles aktuelt, Et godt landbrug i harmoni med et godt miljø. Mødet er offentligt tilgængeligt, så alle interesserede kan få lejlighed til at høre miljøministerens meninger og holdninger, oplyser Povl Thomsen fra bestyrelsen. Hans Chr. Schmidt taler fra mødets begyndelse, så han kan nå et fly tilbage til hovedstaden, og selve generalforsamlingen holdes derefter. Der er 670 medlemmer i mælkeproducenternes forening i region nord. Den dækker Nordjyllands Amt og en stor del af Viborg Amt samt den nordligste del af Ringkøbing Amt. På mødet skal der vælges nye medlemmer til den syv mand store bestyrelse, idet to af de nuværende ikke ønsker at fortsætte. Det gælder Jes Kappel, Vustholme, og Ole Vestergaard, Thisted. De øvrige på valg er Povl Thomsen, Nibe, og Bjarne Pinholt, Thyholm. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer er Niels Ove Mikkelsen, Hobro, der er formand, Birger Bech Pedersen, Vodskov, og Allen Simonsen, ligeledes fra Vodskov. Efterfølgende udpeger den nye bestyrelse en repræsentant til foreningens landsbestyrelse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...