Miljøovervågning bliver ramt af besparelser

Overvågning af miljøforholdene i Limfjorden og i Mariager Fjord bliver en af de vigtige opgaver for statens miljøcenter i Nordjylland.

Limgrim skal fortsat bidrage til miljøovervågningen på Limfjorden. ARKIVFOTO: TORBEN HANSEN
Miljøpolitik 3. januar 2007 23:41

Endnu er det uklart, hvor omfattende denne overvågning bliver. Samlet set er nemlig i 2007 færre penge til rådighed for miljøovervågning. På Christiansborg har spørgsmålet om nedskæringer i miljøovervågningen fået diskussionerne til at gå højt. Næstformanden i Folketingets miljøudvalg Birgitte Josefsen (V) mener ikke, at besparelserne får nogen betydning. Modsat er SF-medlemmet af miljøudvalget Steen Gade overbevist om, at nedskæringerne får konsekvenser. Han forlangte i december at få miljøminister Connie Hedegaard (K) i samråd om sagen. Resultatet af det samråd er blevet, at miljøministeren nu skal udarbejde en redegørelse for, hvordan besparelserne vil virke. Direktøren for statens miljøcenter i Nordjylland Jes Lunde erkender, at hvis man sammenligner med, hvad amterne havde tilrådighed, så er der nu færre midler til rådighed. - I den situation er det vores opgave som embedsmænd at prioritere, så vi får en god miljøovervågning, hvor de nødvendige data bliver indsamlet, siger Jes Lunde. - Miljøministeren hævder, at der ikke er tale om nedskæringer. Det er jeg overbevist om, at der er, og det jo også det, man hører fra forskellig side. Derfor har jeg bedt Connie Hedegaard komme med en redegørelse. Den får vi i løbet af den første del af 2007, siger Steen Gade. Han tilføjer dog, at brug af moderne teknologi på nogle områder vil kunne give en mere effektiv miljøovervågning. - Med kommunalreformen sker der jo en række ændringer. I stedet for, at overvågningen er fordelt på 14 amter, så er opgaven nu delt ud på syv miljøcentre i de fem ny regioner. Det giver en effektivisering, der også indebærer, at vi får en økonomisk gevinst. For mit parti har det været vigtigt fortsat at have en god og effektiv miljøovervågning, siger Birgitte Josefsen. I et svar til det nordjyske medlem af folketingets miljøudvalg Per Clausen (EL) har miljøministeren tidligere peget på, at der med strukturreformen skal ske en effektivisering. Connie Hedegaard ser en række rationaliseringsmuligheder ved, at opgaverne - som amterne tidligere varetog - samles på de statslige miljøcentre. Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Nordjylland Thorkild Kjeldsen siger, at han ikke på nuværende tidspunkt tør vurdere, hvilke konsekvenser ændringer på finansloven kan få for natur- og miljøovervågningen. torben.holm@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...