Lokalpolitik

Miljøpolitisk værn om amterne

Miljøet bliver taber, hvis forvaltningen spredes til kommunerne, frygter Danmarks Naturfredningsforening

VESTER HASSING: En nedlæggelse af amterne risikerer at føre til dårligere beskyttelse af miljøet, frygter formanden for det nordjyske samråd i Danmarks Naturfredningsforening, lærer Thorkild Kjeldsen, V. Hassing. Danmarks største miljøpolitiske organisation følger med opmærksomhed debatten om reform af den kommunale og amtskommunale struktur. Intet ligger fast, men sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens forslag forleden om at lade sygehusene overgå fra amterne til færre, store regioner kan være et pejlemærke. Samtidig arbejder en kommission, nedsat af regeringen, med planer om en ny kommunal struktur. I denne forbindelse har mange peget på nedlæggelse af amterne som en naturlig konsekvens af etablering af færre, større kommuner. Det vil få konsekvenser for forvaltningen af natur- og miljøpolitikken, som i dag ligger hos amterne. - I Danmark er Nordjyllands Amt den institution, som ved mest om miljøet og naturen i Nordjylland. Kommunerne har ikke dén indsigt, og Skov- og Naturstyrelsen er for langt borte, siger Thorkild Kjeldsen. Hans anbefaling er klar: Bevar amterne og deres miljøforvaltning. - Hvis man lægger den ud til kommunerne, risikerer vi en meget uensartet forvaltning. De har ikke sagkundskaben - de har f.eks. ingen biologer ansat. Og vi vil opleve en konkurrence mellem kommunerne i at underbyde hinanden mht. miljøkrav for at tilgodese projektmagere. Der vil ikke være samme pondus som hos amtet til at stå imod et pres, frygter han. Han mener at se det allerede nu, efter at forvaltningen af landzonelovgivningen fra 1. september er flyttet fra amterne til kommunerne. - Man har ikke styrket administrationerne til den nye opgaver, selvom de faktisk er ganske omfattende. Han forudser også, at en stærkere spredning af miljøforvaltningen gør arbejdet vanskeligere for en miljøpolitisk organisation som Danmarks Naturfredningsforening. - Vi vil skulle følge med mange flere steder, læse mange flere hjemmesider, føre dialog med mange flere poltikere. Det er i forvejen svært nok at nå, påpeger han. Thorkild Kjeldsen erkender, at en struktur med færre, større kommuner vil give den enkelte kommune større pondus, men personligt foretrækker han - hvis der skal reformeres - at miljøforvaltningen så samles i større regioner. - Men en region bør ikke være større end Nordjyllands Amt er i dag, mener han.