Miljøpris tilfaldt landmand

DRONNINGLUND:Tirsdag var dagen hvor årets miljøpris i Dronninglund Kommune skulle uddeles. Prisen uddeles hvert år til en person, som gør en ekstraordinær indsats for miljøet, og i år var det landmand Peter Michaelsen fra Klokkerholm, der løb af med hæderen. Teknisk forvaltning begrunder valget af Peter Michaelsen med, at han i forbindelse med opbygningen og udvidelsen af sin svineproduktion har forebygget miljøbelastninger og gener over for naboerne ved godt landmandskab og tekniske løsninger i bedriften. Blandt andet fremhæves det, at Peter Michaelsen køler gyllen fra staldene, så det afgiver mindre lugt og ammoniak, samt at der så er mere kvælstof tilbage ved udspredning. I begrundelsen for udnævlsen skriver udvalgsformand Bendt Danielsen (Borgerlisten) og teknisk chef Thomas M. Jepsen, at tiltagene ikke betyder så meget for miljøet isoleret set, men at Peter Midhaelsen er et godt eksempel på, at der også inden for landbrugssektoren kan lavs frivillige tiltag, der forbedrermiljøforholdene.