Miljørigtig aftenskole

AOF Vendsyssel har valgt at annoncere forårets aftenskolekurser i de lokale aviser.

Normalt husstandsomdeles programmet til alle borgere i Brønderslev Kommune, men altså ikke her i foråret: - Vi har valgt at skære ned på papirforbruget, og nøjes med ét husstandsomdelt katalog om året, fortæller skoleleder Peter Bruhns. Udover annoncerne i aviserne kan man tilmelde sig direkte på hjemmeside. - Det har flere og flere benyttet sig af gennem de senere år, og tendensen er stigende. - Det samme gør sig gældende for de mange kurser i edb, som AOF har holdt gennem årene. Interessen fra blandt andre seniorer har været støt stigende. I de senere år har også digital foto og billedbehandling været efterspurgte. Nu har AOF taget konsekvensen og oprettet særlige kurser i disse fag, med professionelt udstyr og undervisere. - Også inden for sprogkurser er efterspørgslen stigende. Vi rejser mere end nogensinde, og det giver genlyd i forårets program, der rummer tilbud om undervisning i spansk, fransk, italiensk, engelsk, russisk og Thai. Til efteråret opgraderes med tilbud om tysk til forretningsbrug. Herudover består forårets program af kurser inden for krop, sundhed, musik, madlavning og kunst. - Foredragene i samarbejde med Brønderslev Biblioteker, og seniorhøjskolerne i Asaa og Brønderslev, er populære og fast bestanddel.