Miljørigtig køreprøve vil næppe ændre på noget

Motorsagkyndig påpeger, at der allerede nu gribes ind overfor "Brian-accelerationer"

En ændring af køreprøven i en mere miljørigtig retning kommer næppe til at have den store betydning. Det påpeger den kvalitetsansvarlige motorsagkyndige for Thy og Mors, Max Ballegaard Mortensen. - Jeg tror ikke, at det vil betyde det helt store. Der er jo næsten ingen, der accelerer helt tåbeligt, siger han. Max Ballegaard Mortensen kan på den baggrund ikke se noget til hinder for, at miljørigtig kørsel bliver optaget i undervisningsplanen. For som han siger: - I undervisningsplanen står der i forvejen, at igangsætning skal ske jævnt, men frisk, siger han. Hans kollega i Thisted, Poul Erik Andersen tilføjer: - Vi tager i forvejen miljørigtig kørsel med som en "pind" i vurderingen. Men vi måler ikke på CO2-udledningen, siger han.