Retspleje

Miljøsag forsvandt i et år @$:SKROTBILER: Politimester forklarer lang sagsbehandling

HJØRRING:Hjørrings politimester Poul Nørgaard har nu fået en redegørelse, der forklarer, hvorfor en miljøsag fra Bagterp var fire år undervejs, før den kom for retten. Sagen, der handler om opbevaring af skrotbiler og kemikalier på fire grunde på Ninasvej blev af kommunen meldt til politiet i august 2000, men først nu er sagen nået i retten. - Der har dog været et retsmøde i oktober 2001, men her blev sagen udsat, fortæller Poul Nørgaard. Ellers er det en række sammenfaldende omstændigheder, der har trukket sagsbehandlingen i langdrag. - Den tiltaltes forsvarer Niels Fjeldberg bad også om at få sagen udsat, fordi han ikke mente at der var tale om en straffesag, men derimod en civilsag, siger Poul Nørgaard. Der har været en lovændring på området, og så blev grundene også solgt undervejs. Men politimesteren må også erkende, at sagen på et tidspunkt forsvandt, idet den blev arkiveret under et forkert journalnummer på politigården. Her lå den i et år, og kom dermed ikke på listen over sager, der var klar til at komme i retten. Politimesteren bekræfter, at der er en målsætning om, at miljøsager behandles på tre måneder. - Men det gælder de ukomplicerede sager, og det er sjældent at miljøsager er det , siger Poul Nørgård. Sagen fra Bagterp var for retten i mandags, men da den tiltalte er bortrejst, blev den udsat yderligere til den 22 november.