Thisted

Miljøsag skidt fra start

{ Det vækker undren, at Thisted Kommunens udvalg for miljø og teknik har valgt at inddrage kommunens grønne råd i behandlingen af en helt konkret miljøsag. Sagen handler om en ansøgning om dispensation til at køre jord ud på et engareal, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf tre. Forvaltningen havde indstillet sagen til et afslag, og det burde udvalget have fulgt, vurderer Holger Søndergaard fra Biologisk Forening for Nordvestjylland. - Hvis udvalget ikke selv er i stand til at træffe en afgørelse i en lille, men klokkeklar sag, lover det ikke godt for kommunens fremtidige behandling af mere komplicerede miljøsager, for her er det kommet skidt fra start.