Miljøskade?

PRÆMIERING:Forhåbentlig er det ikke således, at medlemmer af den kommunale plan- og miljøafdeling er repræsenteret i Frederikshavn Byfond. Frederikshvn Byfond præmierer det bevarede, det restaurerede - det oprindelige. For tiden kan man fra Parallelvej beskue de oprindelige bygningers vestfacader i Danmarksgade. I forhold til visualiseringen i Nordjyske Stiftstidende, er der en væsentlig forskel på de nuværende vestlige facader og den kommende østlige. Bevares! Det kommende byggeri på Colosseum-grunden bliver engang oprindeligt. Når Frederikshavn Byfond præmierer bygherrer for vedligeholdelse af - alternativt tilbageførelse til - det oprindelige er spørgsmålet: Hvor store bøder uddeles, når modsatsen af ovennævnte forekommer?