Miljøstyrelsen blander sig utidigt

HUSDYR-GØDNING:Miljøstyrelsen blander sig utidigt: Den 6 og 7 marts har dagbladet Politiken kørt en artikel serie vedrørende husdyrudvidelser bl.a. i Mariagerfjord. Her udtaler juraprofessor og ekspert i miljø- og EU ret Peter Pagh, Københavns Universitet, at han er meget kritisk over for Miljøstyrelsens udlægning af de afgørelser, der træffes af den højeste instans på området, Miljøklagenævnet. SF-Mariagerfjord mener, at strammere krav er nødvendige på miljøområdet, for at EU's habitatdirektiv om beskyttelse af sårbar natur kan overholdes. Det fremgår af artiklen, at juraprofessor Peter Pagh er enig med SF i dette. SF-Mariagerfjord ser frem til Steen Gades (MF) fortsatte arbejde med at undersøge, om det er lovligt og holdbart, at Miljøstyrelsen har rådgivet Mariagerfjord kommune til at slække på miljøkravene. Vi mener under alle omstændigheder at det er dårlig lovgivning. Samtidig håber vi, at denne fokus på udvidelser af husdyrbrug i naturfølsomme områder, kan presse politikerne i kommunerne til at tage langt større hensyn til sårbar natur til lands og til vands, som der er beskyttet af EU's habitatdirektiv. SF-Mariagerfjord har igennem hele dette forløb, hvor kommunen og borgmesteren har haft mødet med Miljøstyrelsen, fastholdt, at vores kommune ikke skal slække på miljøkravene til langbruget, da vi er bange for, at kommunerne senere kan blive tvunget til at købe miljøtilladelser tilbage fra landbruget for at redde vandmiljøet.