Miljøstyrelsen: Drik trygt vand

Dansk drikkevand er i top

Danskerne kan trygt drikke vand fra vandhanen. Trods ekspertudtalelser om, at dansk drikkevand er truet, mener Miljøstyrelsen ikke, at danskerne skal være bange for at drikke vand direkte fra vandhanen. - Kvaliteten af det danske drikkevand er høj, og myndighederne og vandværkerne kontrollerer løbende kvaliteten, siger Christian Ammitsøe, der er Miljøstyrelsens funktionsleder for vand og spildevand. Styrelsen, som har det overordnede ansvar for drikkevandet, erkender dog, at der løbende er tilfælde, hvor kontrolprøver viser, at grænseværdierne for farlige stoffer er overskredet, og hvor vandværkerne derfor midlertidigt må lukke boringer eller for selve forsyningen. - Men det viser, at systemet virker. Det er meget sjældent, at vi ser tilfælde, hvor forbrugerne bliver syge af at drikke vandet som i Køge. Der går år imellem, påpeger Christian Ammitsøe. Dansk drikkevand kvalitetstjekkes gennem lovpligtig stikprøvekontrol og vandværkernes egenkontrol, og værkerne skal hvert år indberette data om kvaliteten til Miljøministeriet. Strengere kontrol er ikke nødvendigvis en god idé, mener Miljøstyrelsen. - Øget kontrol og tilsyn er en mulighed, men man bør altid overveje om det står mål med problemets omfang, siger Christian Ammitsøe. Hos Miljøstyrelsen understreger man dog, at man tager Køge-sagen alvorligt - også fordi usædvanligt mange blev syge af det forurenede vand. Styrelsen arbejder på en målrettet vejledning til vandværkerne, der blandt andet vil sætte fokus på øget egenkontrol. /ritzau/