Lokalpolitik

Miljøstyrelsen har talt i støjsag

Pakketrans skal komme med løsningsforslag på støjgener senest 31. oktober

BRØNDERSLEV:Beboerne på Bryggerivej i Brønderslev må væbne sig med tålmodighed. Miljøstyrelsen fastholder, at virksomheden Pakketrans får frist til 31. oktober til at komme med løsningsforslag på de støjproblemer, der gennem de seneste år har plaget området. Miljøstyrelsen slår fast, at Pakketrans skal komme med en redegørelse til Brønderslev Kommune om, hvilke foranstaltninger, virksomheden vil iværksætte med henblik på at nedbringe støjen til de vejledende grænseværdier, der gælder for blandet bolig og erhverv. Men hermed er de støjplagede borgeres trængsler ikke slut. På baggrund af redegørelsen skal Brønderslev Kommune efterfølgende fastsætte en frist for, hvornår støjgrænserne skal være overholdt. Pakketrans fik påbud fra Brønderslev kommune i november 2002, og her var beskeden til virksomheden, at firmaet senest 31. december 2002 skulle overholde støjgrænserne. Dette påbud klagede virksomheden over til Miljøstyrelsen, og klagen fik opsættende virkning. Miljøstyrelsen stadfæstede i juli Brønderslev Kommunes afgørelse fra 12. november, og giver samtidig Pakketrans frist til oktober til at komme med løsningsforslag. - Vi kan kun tage til efterretning, at virksomheden har frist frem til 31. oktober til at komme med forslag. Miljøstyrelsen imødekom ikke Brønderslev Kommunes klage over, at der skal gå så lang tid, inden støjgernerne bringes til ophør, konstaterer formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen (K). - Når fristen er udløbet, forventer vi svar på, hvad man har tænkt sig at lave for at dæmpe støjen. Først herefter kan vi gå ind i sagen, og så kommer der desværre igen til at gå et stykke tid, forudser udvalgsformanden og tilføjer i samme åndedrag: - Det er dybt, dybt utilfredsstillende for borgerne i området - men også for Brønderslev Kommune - at vi ikke har mulighed for at løse den sag hurtigere. Jeg har forståelse for, at borgerne må føle stor frustration over fortsat at skulle være nabo til støjproblemerne. - Der var ikke noget vi hellere ville end at løse problemerne - både borgerne og for virksomheden. For selvfølgelig værdsætter vi, at der er arbejdspladser i området. Vi har tidligere følt, at vi var tæt på en løsning, men det ser ikke ud til at kunne lade sig gøre. - Selvfølgelig kan man i bakspejlet se, at virksomheden ikke skulle ligge, hvor den gør. Men vi må også erkende, at de aftaler og de betingelser virksomheden fik ved etableringen, ikke er overholdt. Det nuværende byråd har været i konstruktiv dialog med henblik på at finde andre muligheder. Blandt andet en udflytning eller etablering af udkørsel mod Østergade.