Miljøstyrelsen ser på påbud til vandværk

Vandværk vil ikke acceptere påbud om at gå med i samarbejde

Vandforsyning 30. september 2002 08:00

AALBORG: En klage, som Miljøstyrelsen er ved at behandle, kan stikke en kæp i hjulet for det samarbejde om beskyttelse af grundvandet, som Aalborg Kommunes forsyningsvirksomheder er ved at gennemføre. Amtet har givet en række private vandværker påbud om at gå med i samarbejdet. Det har vandværket i Horsens-Langholt klaget over, og klagen er ved at bliver vurderet i Miljøstyrelsen. Vandværket i Horsens-Langholt lod i første omgang sin klage gå til amtet, der har sendt den videre til Miljøstyrelsen. - Jeg regner med, at vi kommer med en afgørelsen inden for den næste måned. Vi har i forbindelse med klagen bedt amtet begrunde, hvorfor samarbejdet om beskyttelse af grundvandet var nødvendigt, og det svar har vi nu fået, siger jurist i Miljøstyrelsen Marianne Foldberg Dahl. Hun vil ikke udtale sig om, hvad udfaldet af klagesagen kan blive. Bliver amtets påbud bekræftet, kan kommunen også tvinge Horsens-Langholt med i det samarbejde, der omfatter mere end 50 vandværker i Aalborg Kommune. Hovedparten af de private vandværker i kommunen er frivilligt gået med i samarbejdet, men da det kneb med at få den sidste halve snes med, besluttede et flertal i amtets udvalg for teknik og miljø i foråret at komme med et påbud til de vandværker, der var uden for samarbejdet, om at gå med. Klagen, som Miljøstyrelsen er ved at behandle, har betydet, at kommunen kun har kunnet indlede forhandlinger med otte af de ni vandværker, som amtet påbød at deltage i samarbejdet. Horsens-Langholt vandværk mener, at det selv kan gennemføre en større og hurtigere indsats for rent grundvand end i et samarbejde mellem vandværkerne. - Vi ønsker selv at have ansvaret og stå for indsatsen og dermed sikre, at der tages vare på grundvandet i vores indvindingsområde. Det er vi villige til at betale for, skriver formanden for Horsens-Langholt Vandværk Andy Jensen i klagen, der bliver behandlet i Miljørelsen. Han skriver også, at han savner en begrundelse for at fravige princippet om at deltagelse i samarbejdet er frivilligt. Vandværket har ikke haft nogen forhandling med amt og kommune om et eventuelt påbud. Efter Andy Jensens vurdering skal der efter vandforsyningslovens bestemmelser være en forhandling, inden der kommer et påbud. - Vi føler ikke, at vi som mindre privat vandværk bliver behandlet seriøst. Der er vedtaget en målsætning om at bevare den decentrale vandforsyning, og det er vi enige i og har fuldt ud påtaget os ansvaret for. Vi anmoder om, at vi kan få lov til at fortsætte uden politisk begrundede tvangsforanstaltninger, hedder det i klagen. Kommunens mål er at sikre, at udgifterne til grundvandsbeskyttelse er de samme for forbrugerne, hvad enten der er tale om et naturområde, et byområde eller et landbrugsområde. De vandværker, der tidligere frivilligt er kommet med i kommunens samarbejde har frivilligt indbetalt et beløb til en pulje til grundvandsbeskyttelse. Beløbet har for hvert enkelt vandværk svaret til, hvad de skulle have betalt, hvis det havde været med fra starten. Men nu, hvor der er tale om et påbud om at gå med i samarbejdet, kan kommunen ikke rent juridisk forlange betaling med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at de vandværker, der nu kommer med, ikke skal betale for de investeringer, der er sket, men kun skal bidrage til fremtidige.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...