Miljøstyrelsen støtter skydebane

De Danske Skytteforeninger har fået medvind i den årelange strid om skydebanen ved Onsild nær Hobro. Miljøstyrelsen er på vej med en afgørelse, der underkender Hobro Kommunes afslag på en miljøgodkendelse af banen. Skytterne har købt banen for at udvide og forbedre støjdæmpningen, men borgere i landsbyen Onsild protesterer voldsomt. De frygter øget aktivitet med riflerne og ønsker banen nedlagt. Et politisk flertal i Hobro Kommune støtter borgerne og har afvist at miljøgodkende udvidelse af banen. Men Miljøstyrelsen konstaterer, at "Hobro Kommune ikke har givet en fyldestgørende begrundelse for sin afgørelse". Med mindre nye, tunge argumenter dukker op i sidste øjeblik, pålægges kommunen af behandle sagen igen.