Brovst

Miljøtilsyn bliver billigere

} NYEREGLER: Virksomheder i Brovst Kommune har hidtil betalt faste gebyrer for miljøtilsyn. I forbindelse med indførelse af "Det differentierede miljøtilsyn" fra nytår ændres betalingsordningen, som i fremtiden i højere grad skal afspejle den ydelse, som virksomheden modtager. Ændringen indebærer, at de faste gebyrer helt forsvinder. I stedet skal brugerbetalingen opkræves i forhold til det faktiske timeforbrug, som medgår dels ved udarbejdelse af miljøgodkendelser, dels i relation til det løbende tilsynsarbejde. Konsekvensen for Brovst Kommune bliver, at den opkrævede brugerbetaling reduceres med ca. to tredjedele - fra ca. 300.000 til ca. 100.000 kr. Det faktiske timeforbrug for virksomhederne, f.eks. autoværksteder, pelsdyrfarme og erhvervsmæssige landbrug, skal løbende registreres og opgøres for hver enkelt virksomhed én gang om året. Brugerbetalingen skal senest være opkrævet 1. marts i året efter opgørelsesåret. Der skal anvendes en timesats, som hvert år beregnes af Miljøstyrelsen. For 2005 er timesatsen opgjort til 243,40 kr. Brovst Byråd tog de ændrede regler til efterretning på sit seneste møde.