Fjerritslev

Miljøtilsyn gav færre reaktioner

FJERRITSLEV:Der er en god dialog mellem Fjerritslev Kommune og de landmænd og virksomhedsejere, der får tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten for 2002, som netop er blevet godkendt af teknisk udvalg. Miljøtilsynet har besøgt 50 virksomheder. Det svarer til omkring 40 procent af alle virksomheder i kommunen. Besøgene har givet anledning til 22 henstillinger og indskærpelser. De drejer sig hovedsageligt om opbevaring og fjernelse af farligt affald samt egenkontrol, men der er også indskærpet regler om fjernelse af døde dyr, skrotbiler og opbevaring af spildolie. De sager, der ikke allerede er efterkontrolleret, vil blive fulgt op i år. På landbrugssiden er der besøgt 70 landbrug med erhvervsmæssigt husdyrhold, svarende til ca. 30 pct. af alle i kommunen. Det har givet anledning til 20 reaktioner, heraf en enkelt politianmeldelse af en landmand, der for anden gang har overtrådt loven om to meter udyrkede bræmmer ved vandløb. Af de øvrige reaktioner er 16 indskærpelser og tre henstillinger, og de drejer sig om oplag af dybstrøelse (6), manglende flydelag på gyllebeholder (2), forhold omkring møddingsplads (4), ændring af dyrehold (2) og overtrædelse af bræmmeloven (4).