Skolevæsen

Miljøvenlig gulerod til skolerne

Forsøg har vist, at skolerne sparer på energien, hvis de får lov at beholde de penge, de sparer. Nu udbredes ordningen.

Skolerne sparer på energien, hvis der er en økonomisk gulerod. Det er erfaringen fra et succesfuldt forsøgsprojekt på fem skoler i kommunen i 2010. De fem deltagende skoler, Filstedvejens Skole, Sønderbroskolen, Byplanvejens Skole, Mou Skole og Kongerslev Skole har i gennemsnit reduceret el- og vandforbruget med henholdsvis 9 og 19 procent. Til gengæld er varmeregningen dog steget med otte procent, hvilket tilskrives den barske vinter. Tirsdag besluttede skole- og kulturudvalget på baggrund af resultaterne fra forsøget at udbrede modellen til resten af kommunens skoler fra næste år. - Det er rigtigt godt, at vi ikke alene kan få sparet på miljøet, men at vi også kan frigøre nogle ressourcer på skolerne, som man kan drive skoler for, siger skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog (SF). Ideen med modellen er at spare på energien samtidig med, at skolerne får en gulerod, hvis de kan opføre sig mere energirigtigt. Hidtil har det været sådan, at pengene til skolernes energiforbrug blev beregnet ud fra de to tidligere års forbrug. Men hvis varmeregningen blev mindre end forventet, så blev skolernes budget reduceret tilsvarende. - Det har været ganske forkert den måde, som det har kørt på indtil nu. Det har simpelthen ikke motiveret til hverken det energirigtige eller det økonomiske. Med den nye model er lokkemaden for skolerne, at de kan anvende et eventuelt mindreforbrug på varme og el til andre ting på skolen. Et merforbrug skal skolerne dog også dække ud af eget budget. Modellen skrues sådan sammen, at 2008 anvendes som indeksår beregnet med de aktuelle energipriser, ligesom hver skole bliver gennemgået i samarbejde med en energikonsulent fra sundhed og bæredygtig udvikling for at se på, om der er ting, der kan ændres for at nedbringe energiforbruget.