Miljøvenligt jordbrug

Fra staten er der afsat midler til miljøvenligt jordbrug. Betingelserne er fastsat af Fødevareministeriet, men det er amterne, der administrerer ordningerne. Støtten til græsning kan ligge på 1600-1800 kroner pr. hektar. Dertil kommer, at der med EU's landbrugsreform fra i år er mulighed for et særligt EU-tilskud til vedvarende græsarealer. Det er nu på 500 kroner pr. hektar, men beløbet vil stige til i 2012 at være på 2300 kroner.