Forurening

Miljøzoner o.k.

Læserbrev

Siden miljøzonen blev indført sidste sommer, har 200 lastbiler kørt ulovligt rundt i  Aalborg , København og  Frederiksberg kommuner.

Siden miljøzonen blev indført sidste sommer, har 200 lastbiler kørt ulovligt rundt i Aalborg , København og Frederiksberg kommuner.

RØGFORURENING:Aalborg Kommune har for nylig indført miljøzone for at mindske forureningen fra dieseldrevne lastbiler i den indre by. Det er et godt skridt på vejen, så tætbefolkede områder får mindsket forureningen. Men hvad med de ca. 18.000 brændeovne i hele kommunen? Prøv at gå en tur i et villakvarter. Det er ren røgforurening. Hjerte/kar-sygdomme, luftvejslidelser og lungekræft er veldokumenterede effekter af forureningen fra brændeovne. Ifølge Miljøprojekt 1235 fra Miljøstyrelsen er antallet af dødsfald grundet forureningen fra brændeovne af samme størrelsesorden som antallet af trafikdræbte. I dette estimat er dog ikke taget højde for, at røg fra brændeovne er koncentreret i villaområder og har et højt indhold af især giftige tjærestoffer og dioxiner samt ultrafine partikler, hvorfor det må forventes, at antallet af dødsfald i praksis er væsentlig højere. Hvad angår de mindre alvorlige, men udbredte akutte symptomer, så forårsager forureningen svie og hævelser ved øjne og næse, vejrtrækningsproblemer, hoste, hovedpine m.v. hos følsomme befolkningsgrupper. Sygdom og død forårsaget af partikelforureningen fra brændeovne koster hvert år samfundet et milliardbeløb ifølge Miljøstyrelsen, hvorfor der også er tungtvejende økonomiske argumenter for at gribe ind. Vil vi finde os i det?