EMNER

Milliard-investering

For halvandet år siden lagde Aalborg Kommune og amtet sig fast på, at linjeføringen for en ny Limfjordsforbindelse skulle gå over Egholm. Beslutningen blev truffet efter 25 års diskussion. Det vil koste omkring tre milliarder kroner at gennemføre planen. Inde i diskussionen var også en linje gennem Aalborg Vest og Lindholm samt et forslag om et ekstra tunnelrør.