Milliarder til nyt liv på landet

EUs nye landdistriktsprogram på plads - nu skal de gode ideer på bordet - stormøde i Skørping

En årlig milliard-støtte skal sikre liv og nye arbejdspladser på landet. EUs landbrugsministre har vedtaget principperne for en ny landdistriktspolitik frem til 2013, og nu får borgerne chancen for selv at påvirke, hvordan pengene kan bruges i de danske landområder. Interessen er stor. Mandag er fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) vært for et møde i Skørping, hvor programmet præsenteres og de gode ideer kan komme på bordet som led i for den endelige udformning af det danske program. 200 har allerede tilmeldt sig, både de professionelt engagerede fra amt, kommuner og organisationer, men også masser af almindelige borgere. - Til et godt liv på landet hører både arbejdspladser, socialt fællesskab og indkøbs- og børnepasningsmuligheder. Den nye landdistriktspolitik kan bidrage til at holde gang i en positiv cirkel, hvis mulighederne udnyttes, udtaler Hans Chr. Schmidt. Tre akser Det nye program har tre akser: vækst og udvikling, styrkelse af konkurrenceevne og beskæftigelse; ] levevilkår med støtte til fritidsaktiviteter og kultur; ] arealanvendelse - natur og miljø. Specialkonsulent Rita Munk, Fødevareministeriet, forventer, at det nye program vil have en positiv effekt på udviklingen i de danske landdistrikter. Hun fremhæver, at det nye program i langt højere grad end det eksisterende giver mulighed for støtte til levevilkår i landdistrikterne. Støtte til innovation og udvikling har haft dansk topprioritet i EU-forhandlingerne. Det kan være støtte til etablering af nye virksomheder eller udvikling af nye produkter i f.eks. fødevaresektoren. Mindst ti procent af pengene vil være øremærket til dette formål. Samme andel skal gå til levevilkår, mens mindst 25 pct. er øremærket til natur og miljø. Det har været en af de danske mærkesager at få mulighed for at støtte Natura 2000 og vandrammedirektivet med landdistriktmidler. Det eksisterende landdisktriktsprogram har en støtteramme på 800 millioner kroner om året, mens det nye ventes at komme blive på omkring en milliard. Støtten til landdistrikterne er udtryk for en ændring af EUs landbrugspolitik fra produktionstøtte til landmændene frem mod en bredere bosætnings-og udviklingspolitik. Programmet adminitreres af Fødevareministeriet. Også Indenrigsministeriet har en landdistriktspulje. Siden 1994 har over 1000 projekter fået støtte, i Nordjylland alene over 200.