Milliardinvestering i nordjysk erhvervsliv

Alene i de seneste tre måneder har Danske Bank givet erhvervslån og tilsagn om lån for knap én milliard kroner til nordjyske virksomheder, der investerer i fremtiden

AALBORG:Som et tydeligt tegn på, at opsvinget er nået til Nordjylland, har Danske Bank alene i de seneste tre måneder udbetalt knap en halv milliard kroner i lån til nordjyske erhvervsvirksomheder og givet tilsagn om lån på yderligere en halv milliard. Det oplyser Erik B. Hansen, regionsdirektør for Danske Bank i Nordjylland. - Væksten i erhvervsinvesteringerne er meget markant, når vi ser på vores långivning i det seneste år. I de første tre kvartaler skete hovedparten af vores nye udlån i Nordjylland til private, mens erhvervsvirksomhederne var tilbageholdende. Men i det seneste kvartal er der sket en stærk stigning i erhvervslånene, og 80 procent af vores nye udlån sker nu til de nordjyske erhvervsvirksomheder, siger Erik B. Hansen . Det er virksomheder i hele Nordjylland og i vidt forskellige brancher, der nu er i færd med at investere i fremtiden. Og det viser, at Nordjylland fortsat har et stærkt og varieret erhvervsliv, selv om vi i det seneste år har set flere store virksomhedslukninger, påpeger Erik B. Hansen. - Det giver meget opmærksomhed i offentligheden, når store virksomheder lukker, men vi bør ikke glemme, at der er langt flere succes-historier i det nordjyske erhvervsliv, end der er virksomhedslukninger, understreger han. At der er mange nordjyske virksomheder, der går godt og nu investerer i nye arbejdspladser er vigtigt, for kun når der er en god indtjening i de private virksomheder, kan vi få råd til den store offentlige sektor og dermed til velfærdssamfundet, understreger Erik B. Hansen, der gennem en årrække har fulgt udviklingen i det nordjyske erhvervsliv tæt. Udover at være direktør for Den Danske Banks nordjyske region, der ville være landets ottendestørste bank, hvis den var selvstændig, og som er markedsførende i Nordjylland indenfor erhvervsfinansiering, er Erik B. Hansen også formand for Aalborg Industr-i og Handelskammer. Op gennem 1990'erne har Nordjylland haft højere økonomisk vækst end landsgennemsnittet, og selv om de seneste par år har budt på et tilbageslag med adskillige store virksomhedslukninger, så ledigheden er steget, er det nordjyske erhvervsliv grundlæggende sundt og dynamisk, understreger han. - Det er ikke kun noget jeg påstår, men noget, som Aalborg Universitet også konkluderer i en analyse. At vort erhvervsliv fortsat er dynamisk er vigtigt, for det tiltrækker dynamiske mennesker, der igen tiltrækker andre dynamiske mennesker, og dermed får vi et endnu bedre erhvervsmiljø med masser af viden og kreativitet, siger Erik B. Hansen. Med til det kreative erhvervsmiljø hører muligheden for mange fritidstilbud af høj kvalitet. Et kommende Musikkens Hus i Aalborg og en nationalpark i Lille Vildmose gør simpelt hen Nordjylland mere attraktivt at bo og virke i. Og selv om ledigheden i de seneste par år især har ramt de ufaglærte, er det ikke kun højtuddannede, der kan håbe på job i fremtidens Nordjylland, understreger han. - De nye arbejdspladser for ufaglærte skal primært findes i servicefagene, hvad enten det er i de private virksomheder eller i det offentlige inden for eksempelvis ældresektoren. Det er derfor vigtigt, at samfundet står klar til at omskole ledige til nye jobs. At udvide antallet af ansatte i den offentlige servicesektor og ansætte flere til at pleje det stigende antal ældre vil ikke være et problem, når blot det private erhvervsliv trives, så vi har det fornødne skattegrundlag til at finansiere velfærdssamfundet, påpeger Erik B. Hansen. Udflytningen af arbejdspladser til lavtlønslande i Østeuropa og Østen vil fortsætte i de kommende år, og vi vil måske se flere store fyringsrunder på større nordjyske virksomheder. Men på trods af det bør vi ikke frygte udviklingen, mener han. - Det er kun på kort sigt, at udflytningen fører til færre arbejdspladser i Nordjylland. På længere sigt er det en fordel, at nordjyske virksomheder kan reducere deres omkostninger ved at lægge nogle af de arbejdskrævende processer i udlandet og etablere andre og bedre lønnede jobs herhjemme. Samtidig giver udflytningen vækst i lavtlønslandene og dermed nye eksportmuligheder for de danske virksomheder, forklarer Erik B. Hansen.