Retspleje

Million-dom mod bliver måske anket

Med renter og omkostninger løber regning til nordjyske advokater op i 16 mio. kr.

NORDJYLLAND:Den samlede regning kan let løbe op i 16 millioner kroner til de to nordjyske advokater, som i går i Vestre Landsret blev dømt i en erstatningssag af usædvanlige dimensioner. Advokat Niels Fisch-Thomsen, København, der har forsvaret de to nordjyske advokater under erstatningssagen, oplyser, at han i dag indleder overvejelserne, om million-dommen skal ankes. - Jeg modtager dommen og dens præmisser fra Vestre Landsret fredag, og så må vi se på, hvad vi gør, siger Niels Fisch-Thomsen. Eftersom han endnu ikke har haft lejlighed til at læse den 105 sider lange dom, ønsker han ikke at kommentere det nederlag, som hans klienter - advokat Olav Pedersen, Hirtshals, og advokat Karen-Marie Hovmøller - løb ind i i Vestre Landsret i går. De to advokater blev dømt for dårlig rådgivning af Hirtshals Sparekasses Gavefond i en sag om en attraktiv ejendom på strøget i Hirtshals. Advokaterne gav grønt lys til, at gavefonden henholdsvis indledte og gik videre med renovering og ombygning af ejendommen Nørregade 1, selv om lejeren af forretningslokalerne i ejendommen, Birthe Nymann Jensen, havde en forkøbsret til hele ejendommen. Birthe Nymann Jensen mente, at hendes tinglyste forkøbsret blev knægtet, og at hun blev snydt for muligheden for at købe ejendommen, da byggeprojektet blev indledt, og det gav både landsret og Højesteret hende senere medhold i. Men da havde gavefonden allerede postet millioner i ejendommen, som de med Højerets afgørelse blev tvunget til at sælge til Birthe Nymann Jensen til en langt lavere pris. Derfor anlagde fonden erstatningssag mod de advokater, der havde rådgivet undervejs. Karen-Marie Hovmøller var rystet efter dommen i går og ønskede ikke at kommentere afgørelsen over for NORDJYSKE. Hun udsendte dog i dagens løb en pressemeddelelse, hvor hun giver udtryk for, at hun mener at have gjort sit arbejde grundigt. - Mine undersøgelser har bestået i at gennemgå al eksisterende juridisk litteratur på området, og jeg har konsulteret to juridiske professorer om problemstillingen. Landsretten var altså ikke enig i vor vurdering af sagen, hvilket bekræfter, at der ikke findes entydige løsninger på alle juridiske spørgsmål, konstaterer Karen-Marie Hovmøller blandt andet. Olav Pedersen var rystet, skuffet og fåmælt efter dommen. - Jeg er dybt skuffet. Jeg kan ikke forstå, hvordan det kan komme så vidt, at jeg skal gøres ansvarlig alene, siger Olav Pedersen og henviser til, at også andre i gavefondens bestyrelse, har været med til at træffe de skæbnesvangre beslutninger. På det punkt er landsretsdommen dog klar: Olav Pedersen bærer ansvaret. Dels fordi han havde påtaget sig advokatopgaven for fonden. Dels fordi han var den eneste jura-kyndige i bestyrelsen. Hvis gårsdagens dom står ved magt, kan Hirtshals Sparekasses Gavefond nu vente at få de tabte millioner tilbage i kassen. Det er fondsformanden, byrådsmedlem og auktionsmester Knud Damgaard, tilfreds med. - Jeg er selvfølgelig tilfreds med dommen, men det er i bund og grund en ulykkelig sag, og der er ingen grund til at hovere, siger Knud Damgaard med henvisning til den årelange, til tider bitre strid. Knud Damgaard afventer med spænding, om dommen bliver anket. - Men hvis vi i sidste ende får pengene i kassen, er der jo udsigt til, at fonden kan komme til at fungere igen til gavn og glæde for lokalsamfundet, som det var meningen fra starten, siger Knud Damgaard. Hirtshals Sparekasses Gavefonds formål er blandt andet at støtte det lokale spejder-, idræts-, og ældrearbejde. De dømte advokater har lovpligtige ansvarsforsikringer, som skal dække million-erstatningen, der inklusiv renter og sagsomkostninger løber op i cirka 16 millioner kroner. Heraf skal Olav Pedersen ifølge dommen betale det meste - nemlig omkring to tredjedele.