Million-indtægt på strejkerne

Kommunen sparer store summer i lønudgifter og får del i bod

Børnepasning 10. september 2002 08:00

AALBORG: Selv om forældrene skal have penge tilbage, tjener Aalborg Kommune hver dag store beløb på strejken blandt pædagoger og lærere. Først og fremmest spares tunge lønudgifter, men kommunen får også andel i den bod, som de strejkende formentlig bliver idømt. I dag er det femtedagen for strejken, og samlet set er der på socialforvaltningens område i runde tal sparet 6 mio. kroner i lønudgifter til pædagoger og pædagogmedhjælpere. Omvendt skal kommunen efter det femte døgn også give forældrene penge tilbage for betaling af børnehaver, vuggestuer etc. Det drejer sig om 2,2 mio. kroner, oplyser Kristian Olesen, chef for børn- og ungeafdelingen. Netto giver det et plus på 3,8 mio. kroner. Til sammenligning lægger budgetforslaget op til, at otte børnehaver (og en niende som var planlagt) skal lukkes. Lukningen af de otte giver en årlig besparelse på 5,2 mio. kroner. Med lidt hovedregning afslører hurtigt, at strejkerne ikke skal fortsatte meget længere tid, før kommunen har sparet det samme beløb i løntræk. Ved at lukke børnehaver spares udgifter til husleje, drift og vedligeholdelse samt lederløn. Mens det ikke medfører færre pædagogtimer. Timerne følger nemlig de børn, som skal flyttes til andre børnehaver. Lærerne vejer tungt Skole- og kulturforvaltningen har endnu ikke regnet ud, hvad de hidtige strejker har betydet i løntræk. Personalechef Jørn Broberg Nielsen anslår dog, at man sparer cirka 400.000 kroner om dagen i lønudbetaling til pædagoger i skolefritidsordningerne, som har nedlagt arbejdet siden onsdag. For lærernes vedkommende har arbejdsnedlæggelserne indtil videre været noget sporadiske, og tallet er ikke gjort op endnu. Men hvis samtlige lærere nedlægger arbejdet, betyder det en sparet lønudgift på godt en million kroner om dagen, skønner Jørn Broberg Nielsen. Også skoleforvaltningen skal af med penge til forældre. Men beløbet er noget mindre end på socialforvaltningens område. Pladser i børnehaver og vuggestuer er nemlig væsentligt dyrere end skolefritidsordninger. Bod på vej Men udover sparede lønkroner får Aalborg Kommune sandsynligvis også penge i kassen fra den bod, som pædagoger og lærere formentlig bliver idømt i Arbejdsretten. Parterne mødes torsdag, hvor retten i første omgang vil pålægge de strejkende at genoptage arbejdet. Boden følger faste taskter, cirka 40 kr. i timen for ufaglærte og 55 kr. for faglærte. Hvis de strejkende ikke følger Arbejdsrettens pålæg om at genoptage arbejdet, skærper det bodstaksterne med 50 procent. Boden tæller fra dag et, hvor strejken blev indledt, og pengene trækkes over lønsedlen. Hvor mange af bodspengene, der går videre i kommunekassen i Aalborg er uvist. I første omgang tilfalder bodsindbetalinger Kommunernes Landsforening, som afgør om Aalborg skal have noget. Jo større bod, jo større chance er der for, at kommunen også får en andel.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...