Million-investering

AVV's investering i et anlæg, der skal begrænse udslippet af dioxin, koster 50 mio. kr. Arbejdet er opdelt i to faser, som hver koster 25 mio.kr. Fase 1 indebærer en bedre forbrænding af affaldet. Fase 2 indebærer etablering af elektronfiltre, som begrænser dioxinudslipper til højest 0,1 ng./kbm. Arbejdet skal være færdigt senest med udgangen af 2005.