Lokalpolitik

Million-justeringer i byråd

DRONNINGLUND: Byrådet i Dronninglund Kommune ventes på decembermødet tirsdag at sige ja til en række budgetafvigelser, der samlet set løber op i millioner af kroner. Mest markant er budgetafvigelsen på området for overførselsindkomster, som er de kommunale udgifter til kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, førtidspension og lignende. Her er afvigelsen i forhold til det budgetterede på 6,93 mio. kr., og da det er udgifter, der skal betales, kan byrådet kun gøre ét: Gribe dybt i kommunekassen og klare ekstraudgiften via en tillægsbevilling. Er overførselsudgifterne en post, der økonomisk set ”rykker tænder ud”, så ventes byrådet på tirsdag også at sige ja til at give en anden tillægsbevilling. Den er dog i dette tilfælde forholdsvis lille - 336.300 kr. - og her er det området for finansiering og indtægter, hvor der er udsigt til en mindreindtægt på det nævnte beløb. Omvendt skal byrådet på tirsdag også sige god for en lille håndfuld besparelser/mindreudgifter i forhold til det budgetterede. Størst blandt disse poster er grundtakst-området, hvor der i år bliver tale om en gevinst i forhold til budgettet på 1.532.100 kr., og denne post følges til dørs af det område, der i det samlede budget- og renskabsbillede bare betegnes som ”Øvrige Områder”. Her er der tale om en mindreudgift på 968.400 kr., og den sidste gevinst-post i forhold til det budgetlagte er den kommunale forsyningsvirksomhed, hvor der bliver tale om en mindreudgift/merindtægt på 536.000 kr. i forhold til det oprindeligt ventede. Økonomiudvalget har allerede kigget på de nævnte budgetafvigelser, og det er sket med en opfordring til byrådet om at acceptere dem, som de står beskrevet.