Lokalpolitik

Million-minus er acceptabelt

Alt tyder på, at den såkaldte serviceramme bliver overskredet med 2-3 millioner kroner.

Udgifterne til eksempelvis skoler hører under den såkaldte serviceramme. Foto: Henrik Louis

Udgifterne til eksempelvis skoler hører under den såkaldte serviceramme. Foto: Henrik Louis

Det viser de foreløbige opgørelser og det synes økonomiudvalget er acceptabelt set i lyset af kommunens økonomi. - Servicerammen giver måske en lille overskridelse, som er til at leve med, siger borgmester Finn Olesen (S). Overskridelsen skal ses i lyset af, at kommunens budget er på cirka tre milliarder kroner. Underskuddet svarer altså til en promille. Andre kommuner i Nordjylland kommer ud med større minus. Servicerammen er kommunens udgifter til serviceydelser til borgerne - altså eksempelvis udgifter til skolerne - med undtagelse af udgifterne til overførselsindkomster og sygehusudgifter. En af byrådets vigtige ambitioner for økonomien i 2008 var at holde servicerammen så tæt på nul, som muligt. Det kommer dermed - næsten - til at holde stik. Konsekvenserne ville ellers være til at føle på. Finansminister Lars Løkke Rasmussen varslede nemlig, at lovens mulighed for straffeaktioner mod de kommuner, som ikke holder budgetterne, vil blive brugt. Det betyder, at kommuner med underskud bliver beskåret i deres generelle tilskud fra staten - det såkaldte bloktilskud - med et beløb, der svarer til kommunens underskud på servicerammen. Hvis underskuddet havde været eksempelvis 10 millioner kroner i stedet for de 2-3 millioner kroner, ville man ikke alene have underskud på budgettet på 10 millioner kroner, men ville også få 10 millioner kroner færre fra staten i fremtiden. Kommunens økonomidirektør Karl Henrik Laursen forventer, at finansministeren vil se kommunernes økonomi under ét. Visse kommuner vil have overskud og dermed trække i positiv retning. Omvendt har andre større underskud en Hjørring, og vil trække i den forkerte retning. - Min forventning er, at kommunerne ender med at blive trukket for 80-90 procent af deres underskud, siger Karl Henrik Laursen. For Hjørrings vedkommende altså 80-90 procent af 2-3 millioner kroner. Kommunens økonomiske forvaltning har dog ikke opgivet at finde yderligere indtægter fra statsrefusioner, som vil kunne pynte på det forventede underskud. Der regnes intenst videre på tallene. Hver krone, man kan finde på den måde, kommer i sagens natur borgerne til gode.