Hospitaler

Million til Dronninglund Sygehus

DRONNINGLUND:Sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt har på et møde i denne uge som ventet sagt ja til over for amtets økonomiudvalg og amtsrådet at anbefale, at der skydes en million kroner i en forbedring af modtageforholdene på Dronninglund Sygehus. Der var enighed i sundhedsudvalget, og derfor ventes det også, at der i økonomiudvalget og amtsrådet siges ja til millionbevillingen uden verbale sværdslag. Det er de akutte patienter på Dronninglund Sygehus, der kommer til at nyde godt af den nye millionbevilling. De vil således efter ændringerne af modtageforholdene kunne placeres i et særskilt venteområde lige inden for sygehusets indgang, indtil de transporteres videre til den rette afdeling. Det bliver en markant ændring i forhold til dag, hvor akutpatienterne ved ankomsten til sygehuset køres igennem forhallen, der også fungerer som opholdsrum for patienter og pårø- rende. Det er modtageforhold, der ikke længere skønnes at være hensigtsmæssige - specielt ikke set i lyset af, at antallet af indlæggelser på sygehuset er steget i de senere år. Det blev i øvrigt forud for sundhedsudvalgets ja til millionbevillingen undersøgt, om der kunne findes alternative løsningsmodeller - hvilket ikke var tilfældet.

Forsiden