Lokalpolitik

Million-underskud i Karolinelund

Aalborg Byråd skal afgøre, om det igen vil give tilskud til driften af tivoli.

Arkivfoto: Grete Dahl

Arkivfoto: Grete Dahl

Selv om et flertal i Aalborg Byråd i december 2008 besluttede at bevillige godt 3,3 millioner kroner til renoveringer og forbedringer af anlægget, så må Tivoli Karolinelund igen i år stå med hatten i hånden. Denne gang for at dække et underskud på driften af tivoliet. Årsregnskabet er endnu ikke færdigt, men det forventede årsresultat for Tivoli Karolinelund viser et underskud på driften på godt en million kroner og afskrivninger for andre 675.000 kroner og dermed et samlet underskud på godt 1,7 millioner kroner. Svigtende indtægter Det forventede underskud skal behandles i første omgang af Aalborg Kommunes magistrat på mandagens møde, og borgmesterens forvaltning indstiller, at den dækker underskuddet ud fra sin kasse for at bringe regnskabet i balance. - Vi har ikke fået de indtægter fra sponsorer, som vi havde håbet, og så har vi været ramt af dårligt vejr. Stort set alle danske attraktioner på nær Aalborg Zoo er gået tilbage i år, siger Elin Møller (S), byrådsmedlem og formand for bestyrelsen for Karolinelund. Hun ser frem til at tage debatten, om kommunen for første gang skal yde et tilskud til driften af Karolinelund på Aalborg byråds mød ultimo september. - Jeg mener fortsat, at Karolinelund er et aktiv, som vi kan få til at løbe rundt, hvis vi får tid til det. Karolinelund bliver et godt tilbud i takt med udbygningen af havnefronten med blandt andet Nordkraft, siger Elin Møller. Tilskud en dråbe i havet Hun er i disse dage sammen med sine byrådskollegaer ved at forhandle om besparelser på mange områder i forbindelse med Aalborg Kommunes budget 2010, men hun går stadig ind for et tilskud til Karolinelund. - Hvis man ser, hvor mange steder kommunen yder tilskud og ser på hvor mange mennesker, der kommer i Karolinelund, så er dette tilskud blot en dråbe i havet, siger Elin Møller, som også går ind for, at en kommune kan drive et tivoli. - Der er så mange ting, der er kommunale opgaver, så det kan et tivoli også fint være, mener hun. Tivoli Karolinelunds administration har nedsat en visionsgruppe, som skal komme med et oplæg til Karolinelunds fremtid, og parkens bestyrelse skal debattere oplægget på et møde 20. november. Det handler om at øge indtægterne. - Folk har taget Karolinelund til sig og besøger parken, men er ikke flinke nok til at lægge penge der, siger Elin Møller. Det anslåede besøgstal i 2009 er omkring 250.000 mennesker.