Million-underskud på varmen i Lønstrup

Krigen i Mellemøsten har ført til, at Lønstrup Varmeforsyning tabte 1,2 mio. kr.

LØNSTRUP:Tirsdag var der generalforsamling hos Lønstrup Varmeforsyning, og det var et turbulent år, som den afgående formand, Børge Christensen, kunne se tilbage på. Varmeforbruget svarede til et gennemsnitsår, men voldsomme prisstigninger som følge af krigen i Irak har ført til, at udgifterne alligevel var blevet noget højere. Lønstrup Varmeforsyning kunne således konstatere et underskud på 1,2 millioner kroner. For det kommende år er der budgetteret med et underskud på 600.000 kroner, men Lønstrup Varmeforsyning forventer, at i 2006 kommer man ud med et positivt tal på bundlinjen. Økonomisk tilskud I løbet af året tildelte Energiministeriet Lønstrup Varmeforsyning et økonomisk tilskud på knap 4,5 millioner kroner. Pengene ønskede bestyrelsen at fordele, således 3 millioner blev brugt til nedbringelse af foreningens gæld, mens resten skulle være med til at forbedre likviditeten. Dette kunne dog ikke lade sig gøre, da varmeforsyningen ikke havde råderet over beløbet. Det var nemlig øremærket til nedbringelse af foreningens lån. Fremover vil dette betyde en økonomisk forbedring på omkring 200.000 kroner årligt. Dyr medlemstilgang I årets løb har der været en fin medlemstilgang, og der er således på nuværende tidspunkt 403 forbrugere tilmeldt Lønstrup Varmeforsyning. I det kommende år kalkuleres med yderligere medlemstilgang. I første omgang er det stigende medlemstal dog en dyr fornøjelse, for mens forbrugerne betaler 26.000 kroner for at blive tilsluttet fjernvarmenetværket, så koster det Lønstrup Varmeforsyning omkring 40.000 kroner afhængigt af, hvor stor en udvidelse af rørforbindelserne, der er nødvendig. Altså en merudgift på cirka 14.000 kroner. Driftsleder opsagt På generalforsamlingen i Lønstrup Varmeforsyning blev medlemmerne også underrettet om, at varmeforsyningens driftsleder netop er blevet opsagt. I sin beretning forklarede den afgående formand Børge Christensen: - Bestyrelsen har været meget opmærksom på, at ledelsen og den daglige drift af vameforsyningen har været meget sårbar, for eksempel i tilfælde af sygdom eller lignende. En driftsleder står på en ensom post uden en medarbejder som sparringspartner eller afløser i jobbet. På baggrund af det ovenstående havde bestyrelsen for Lønstrup Varmeforsyning forhørt sig om alternative muligheder, og her fandt man frem til, at det rådgivende ingeniørfirma, Dansk Projekt-Rådgivning, fremover skulle varetage driftslederens arbejdsopgaver. Stillingen som driftsleder er derfor med øjeblikkeligt varsel blevet nedlagt. To nyvalgte På generalforsamlingen blev der også foretaget valg til bestyrelsen. Her ønskede formand Børge Christensen efter seks år at udtræde, og det samme gjorde Poul Hermann Toft. I stedet er Carsten Jensen og Finn Sørensen valgt ind i bestyrelsen, som i forvejen tæller Ole Michaelsen, Inger Marie Arildsen og Hans Larsen.