EMNER

Millionbeløb sparet på Kraghede-kloakledning

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har bevilget 2.790.000 kr. til den afskærende kloakledning fra Kraghede til centralrensningsanlægget i Brønderslev. Arbejdet blev i 2002 udbudt i licitation. Men tilbuddene lå dengang væsentligt over det forventede. Dette sammen med et ønske i byrådet om at vurdere spildevandsplanen gjorde, at efterårets licitation blev annulleret. Formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen (V), sagde, at kommunen har sparet mange penge ved at holde en ny licitation. - I fjor var der et overslag på 2,1 mio. kr. Men licitationen viste, at det ville koste 3.556.000 kr. Vi aflyste straks licitationen, for vi havde ikke penge til at gennemføre det. til den pris. Den ny licitation viser, at arbejdet kan udføres for 1,6 mio. kr., sagde en tilfreds Ole Lysgaard Jensen, der konstaterede, at projektet er næsten det samme. - Et forslag om at etablere mini-rensningsanlæg, som kommunen skal vedligeholde, med deraf følgende udgifter, kunne vi ikke acceptere.